Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 654-02-50
Дата на постъпване 07/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/01/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/01/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/01/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/02/2006 - приет(зала второ гласуване)