Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Министерския съвет за организация и финансиране на геоложки проучвания и трайни укрепителни действия на свлачище "Източен склон" - град Своге, в срок 15 дни от влизането на решението в сила
Сигнатура 654-02-61
Дата на постъпване 20/04/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология