Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за цялостна проверка на дейността на ДФ "Земеделие" и на контрола, условията и реда при подпомагане по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България
Сигнатура 654-02-64
Дата на постъпване 18/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология