Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г.
Сигнатура 602-03-15
Дата на постъпване 27/06/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/10/2007 - приет(зала първо гласуване)