Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промени в състава на Комисията по въпросите на държавната администрация, Комисията по образованието и науката, Комисията по политиката при бедствия и аварии, Комисията по отбраната, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по гражданско общество и медии и Комисията по енергетика
Сигнатура 654-02-81
Дата на постъпване 05/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала второ гласуване)