Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Сигнатура 610-00-71
Дата на постъпване 14/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/05/2006 - приет(зала второ гласуване)