Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за въвеждане на задължително публично изслушване на предложените от Министерски съвет ръководители на дипломатически мисии на Република България
Сигнатура 654-02-87
Дата на постъпване 18/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - приет(зала първо гласуване)