Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2006 г.
Сигнатура 654-02-90
Дата на постъпване 26/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/08/2006 - приет(зала второ гласуване)