Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
Сигнатура 654-02-91
Дата на постъпване 26/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/06/2006 - приет(зала второ гласуване)