Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по енергетика
Сигнатура 754-02-85
Дата на постъпване 26/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/03/2007 - приет(зала второ гласуване)