Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 754-02-95
Дата на постъпване 11/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/11/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)