Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г.
Сигнатура 702-03-33
Дата на постъпване 15/11/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/04/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/04/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/05/2007 - приет(зала второ гласуване)