Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Министерски съвет процедура за изтегляне на военния контингент на България от Ирак и Афганистан
Сигнатура 754-02-105
Дата на постъпване 05/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/04/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/04/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/05/2008 - приет(зала второ гласуване)