Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Върховния административен съд за 2006 г.
Сигнатура 730-00-51
Дата на постъпване 05/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/03/2007 - приет(зала второ гласуване)