Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за парламентарно проучване на дейността на Министерството на вътрешните работи по отношение на организираната престъпност, свързана с производството и трафика на наркотици, в т.ч. специално на случая с лицето Будимир Куйович
Сигнатура 854-02-1
Дата на постъпване 15/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/06/2007 - приет(зала второ гласуване)