Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно правителствената политика по отношение на проекта "Изграждане на мрежата от защитни зони Натура 2000 в България"
Сигнатура 754-02-9
Дата на постъпване 26/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/07/2006 - приет(зала второ гласуване)