Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение (допълнителен заем по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 702-03-3
Дата на постъпване 29/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2006 - приет(зала второ гласуване)