Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за използване на част от бюджетния излишък за покриване на здравноосигурителните вноски на социално слабите и трайно безработни български граждани от бюджетния излишък
Сигнатура 754-02-10
Дата на постъпване 31/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/07/2006 - приет(зала второ гласуване)