Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България незабавно да предприеме необходимите действия за активиране на чл. 36 от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз по отношение на предсрочното закриване на реактори на АЕЦ "Козлодуй"
Сигнатура 754-02-17
Дата на постъпване 13/03/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/11/2006 - приет(зала второ гласуване)