Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисия за защита на конкуренцията за 2006 година по Закона за държавните помощи
Сигнатура 720-00-9
Дата на постъпване 23/03/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология