Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет на Българската народна банка за 2006 г.
Сигнатура 707-00-15
Дата на постъпване 26/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/08/2006 - приет(зала първо гласуване)