Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект "България - Транзитни пътища V"
Сигнатура 702-03-17
Дата на постъпване 03/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/07/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/07/2008 - приет(зала първо гласуване)