Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по гражданско общество и медии
Сигнатура 754-02-31
Дата на постъпване 30/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/07/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/07/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)