Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 754-02-47
Дата на постъпване 06/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/12/2006 - приет(зала второ гласуване)