Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на сключване на сделката за концесия на автомагистрала "Тракия"
Сигнатура 754-02-61
Дата на постъпване 05/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/01/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/01/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/01/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 04/05/2007 - приет(зала второ гласуване)