Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2006 г.
Сигнатура 702-03-19
Дата на постъпване 10/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/12/2006 - приет(зала второ гласуване)