Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за освобождаване и избор на парламентарен секретар
Сигнатура 754-02-79
Дата на постъпване 13/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/12/2006 - приет(зала второ гласуване)