Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация във връзка с опита за палеж на религиозен храм в гр. Казанлък и други прояви на религиозна нетърпимост
Сигнатура 654-03-14
Дата на постъпване 27/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/01/2008 - приет(зала второ гласуване)