Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание относно скандал в Европейския парламент, предизвикан от българския наблюдател Димитър Стоянов
Сигнатура 654-03-17
Дата на постъпване 05/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология