Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на Международната полярна година
Сигнатура 754-03-1
Дата на постъпване 20/02/2007
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/10/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/10/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/12/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/12/2008 - приет(зала второ гласуване)