Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация за почит към паметта на Ана Политковская
Сигнатура 754-03-10
Дата на постъпване 05/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/11/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/11/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/02/2008 - приет(зала второ гласуване)