Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Четиридесетото Народно събрание във връзка с хуманитарната криза в Зимбабве
Сигнатура 854-03-8
Дата на постъпване 29/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология