Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика
Сигнатура 854-02-6
Дата на постъпване 22/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/02/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/02/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/02/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/02/2007 - приет(зала второ гласуване)