Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промяна в състава и ръководствата на парламентарните комисии
Сигнатура 854-02-7
Дата на постъпване 23/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/06/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)