Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2008 г.)
Сигнатура 802-00-2
Дата на постъпване 31/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/03/2007 - приет(зала второ гласуване)