Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за 2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
Сигнатура 820-00-7
Дата на постъпване 05/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/03/2007 - приет(зала второ гласуване)