Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 854-02-15
Дата на постъпване 05/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/11/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)