Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Сигнатура 854-02-31
Дата на постъпване 13/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/03/2007 - приет(зала второ гласуване)