Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост
Сигнатура 854-02-38
Дата на постъпване 15/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/06/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/06/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)