Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за парламентарно проучване относно финансирането на пътуване на представители на правителството през м. ноември 2007 г. до Монако
Сигнатура 854-02-42
Дата на постъпване 04/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/05/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/05/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/05/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/05/2007 - приет(зала второ гласуване)