Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2007 година по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите
Сигнатура 820-00-10
Дата на постъпване 18/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/11/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)