Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за 2007 г.
Сигнатура 820-00-13
Дата на постъпване 27/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/06/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/06/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/06/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/07/2007 - приет(зала второ гласуване)