Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка № 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г., приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда
Сигнатура 802-03-1
Дата на постъпване 28/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология