Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна на участието на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак
Сигнатура 802-03-10
Дата на постъпване 26/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/09/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)