Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно изграждане на национална система от приюти за бездомните социално слаби български граждани
Сигнатура 854-02-69
Дата на постъпване 03/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/01/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/01/2008 - приет(зала първо гласуване)