Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Сигнатура 810-00-80
Дата на постъпване 27/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/02/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/02/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)