Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 854-02-85
Дата на постъпване 24/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/09/2007 - приет(зала второ гласуване)