Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 554-02-5
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/07/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/07/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/07/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/08/2005 - приет(зала второ гласуване)