Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за увеличаване числения състав на Комисията по околната среда и водите
Сигнатура 554-02-87
Дата на постъпване 02/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/11/2005 - отхвърлен(зала първо гласуване)