Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета и на отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Сигнатура 502-03-1
Дата на постъпване 20/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология